Kamerbrief Routekaart Energieopslag

12-06-2023

Op 7 juni werd de Routekaart Energieopslag met de Tweede Kamer gedeeld. De routekaart brengt acties om energieopslag te stimuleren in kaart die passen in het toekomstige energiesysteem en gaat over de opslag van waterstof (en andere gassen), warmte en elektriciteit.

Energieopslag van moleculen (zoals waterstof en gas), elektriciteit en warmte is nodig om voor meer flexibiliteit in het energiesysteem te zorgen. Dat komt omdat we steeds meer gebruik maken van energiebronnen met een variabele opbrengst, als zon en wind.

Ruben Hortensius (Adviseur Waterstof RVO): “Opslag speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Grootschalige waterstopslag realiseren is een langdurig proces en moet voor de markt uit plaatsvinden. Financiële steun van de overheid is noodzakelijk en de bevestiging in de Routekaart Energieopslag helpt daarbij. Daarnaast is de aandacht voor het gebruik van waterstof(dragers) voor de toekomstige strategische energieopslag nieuw. Hopelijk leidt dit tot een lange termijnvisie op de uitfasering van de fossiele strategische opslagen.”

Acties voor waterstofopslag

Voor waterstof gaan EZK en o.a. IenW de volgende acties oppakken:

  • Op korte termijn een langetermijnvisie voor gasopslagen opstellen
  • Beleid maken voor nieuwe vormen van ondergrondse energieopslag
  • Verkennen hoe financiële zekerheid voor opslag in zoutcavernes kan worden gegarandeerd
  • Een pilot ontwikkelen voor waterstofopslag in gasvelden

Met de voorjaarsnota is € 125 miljoen gereserveerd om de financiële risico’s te dekken van grootschalige waterstofopslag. Dit bedrag kan verdubbeld worden voor extra cavernes indien nodig.

Meer weten?

Lees dan de Routekaart Energieopslag en de kamerbrief:

Routekaart Energieopslag

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen