Terugblik kennissessie over veiligheid

15-06-2023

Op 13 juni organiseerde het NWP een online kennissessie over de Routekaart Waterstof. Experts uit de themagroep veiligheid deelden inzichten over de risico's van waterstof en waterstofdragers en deelnemers konden vragen stellen. Wij kijken terug op de sessie en delen de presentaties met je.

Thema veiligheid

Het thema veiligheid richt zich op het verantwoord omgaan met de veiligheidsrisico's van waterstof en waterstofdragers binnen de energietransitie. Dit is belangrijk omdat de waterstoftransitie nieuwe situaties brengt, zoals: waterstofgas door aardgasleidingen en waterstoftoepassingen in en bij de gebouwde omgeving (zoals tankstations en lokale productie en opslag).

Programma

Tijdens het webinar kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Ontwikkeling waterstofdragers

Jos Benner van IenW en Carel Kijne van EZK zijn thematrekkers van de NWP-themagroep veiligheid. Zij gaven een overzicht van waterstof ontwikkelingen in Nederland en wat dat betekent voor het thema veiligheid. Daarnaast vertelden zij wie waaraan werkt binnen de themagroep.

2. Karakteristieke eigenschappen van waterstof

Bart Vogelzang van Liander vertelde vervolgens over het demonstratieproject in Lochem waar 12 monumentale woningen via het bestaande aardgasnetwerk van waterstof worden voorzien voor verwarming van de woning en warm water. Hij ging in op de veiligheid in de gebouwde omgeving en deelde resultaten uit praktisch onderzoek. Liander heeft namelijk het wel of niet ontbranden van waterstof bij verschillende ontstekingsbronnen en percentages gas in lucht onderzocht.

3. Maatregelen en vergunningverlening

Françoise van den Brink van het Waterstof Veiligheid en Innovatieprogramma (WVIP) gaf daarna een presentatie over het belang van uniforme vergunningverlening. Zij vertelde over de ontwikkeling van (kleinschalige) waterstof projecten en gaf een overzicht van de beschikbare tools voor vergunningverlening.

Tot slot ging Margreet Spoelstra van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in op maatregelen om risico’s te verkleinen en incidenten te bestrijden. Zij gaf een overzicht van wat de brandweer en het NIPV hierin betekenen en welke acties zij kunnen ondernemen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen