Gevolgen Kamerbrief over netcongestie voor elektrolysers

27-10-2023

Op 18 oktober 2023 informeerde minister Rob Jetten de Tweede Kamer over nieuwe maatregelen om de druk op het Nederlandse elektriciteitsnet aan te pakken. Deze maatregelen hebben ook invloed op bijvoorbeeld de locaties waar elektrolysers zich kunnen vestigen.

Versnellen aanleg elektrolysers

De Kamerbrief beschrijft maatregelen om de netcongestie (overbelasting op het elektriciteitsnetwerk) aan te pakken. Eén van de acties is het sneller uitbreiden van het net. Het kabinet wil de doorlooptijd van de voorbereiding, vergunningverlening en daadwerkelijke aanleg ervan zoveel mogelijk verkorten. Daarom werkt de minister samen met gemeenten en provincies om proactief grond aan te wijzen voor elektrolysers, elektriciteitsnetten en batterijen. Ruimtelijke inzichten van landelijke netbeheerder TenneT en regionale beheerders bepalen waar hiervoor plek is.

Ook wil minister Jetten gemeenten stimuleren om het voorkeursrecht in te zetten voor ruimtelijke doelen, zoals de energietransitie. Door het voorkeursrecht krijgt de overheid de eerste mogelijkheid om grond te kopen. Zo krijgt de gemeente meer mogelijkheid om op deze grond ruimtelijke plannen te realiseren. Dit kan de aanleg van elektrolysers of hoogspanningsstations versnellen.

Sterkere sturing op locatie elektrolysers

Daarnaast wil de minister het huidige elektriciteitsnet beter benutten. Uitbreiden ervan is dan minder noodzakelijk. Het net is namelijk niet altijd overbelast. Dit gebeurt vooral op piekmomenten, wanneer bedrijven en huishoudens veel elektriciteit gebruiken. Door het net op deze tijden te ontlasten, komt er ruimte vrij. Om dat te kunnen bereiken wil de minister bijvoorbeeld sterker sturen op de locaties waar elektrolysers en batterijen zich vestigen. Zo veroorzaken deze geen extra druk op het net. Onderzoek is nodig om te kijken of dit mogelijk is binnen het ruimtelijk instrumentarium en bij subsidies.

Wat is netcongestie?

De elektrificatie van huishoudens en bedrijven gaat steeds sneller. Hoewel dit goed is voor de verduurzaming van Nederland, houden elektriciteitsnetten dit tempo niet bij en gaat uitbreiding ook niet snel genoeg. Het net is hierdoor in grote delen van Nederland overbelast (netcongestie).

De netcongestie leidt er onder andere toe dat er voor veel bedrijven in de regio geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen of uitbreidingen. Dit is alleen mogelijk wanneer het bedrijf tijdens piekmomenten minder elektriciteit afneemt. Door het gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet komen bedrijven op een wachtlijst. Zij kunnen pas aansluiten wanneer het net uitbreidt of op grote schaal flexibeler wordt. Meer informatie over de oorzaken en gevolgen van netcongestie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen