Scherpere doelen voor hernieuwbare energie in RED III

09-11-2023

De Europese Commissie publiceerde op 31 oktober 2023 de herziene richtlijn hernieuwbare energie (RED III) in het Publicatieblad van de Europese Unie. In dit document staan aangescherpte eisen en criteria die gaan over onder andere hernieuwbare waterstof.

De RED III is een nieuwe versie van de richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, ook bekend als RED II) uit 2018. Dit is een belangrijk hulpmiddel van de Europese Unie (EU) om de productie en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te stimuleren. De herziening van de RED is nodig om de klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken.

Meer hernieuwbare waterstof

Volgens artikel 22a van de RED III moeten lidstaten ervoor zorgen dat in 2030 42% van de waterstof die de industrie gebruikt, vervangen is door ‘Renewable Fuels of Non-Biological Origin’ (RFNBO). Dit zijn hernieuwbare brandstoffen die geen biologische oorsprong hebben. Hernieuwbare waterstof en waterstofdragers zijn hiervan een voorbeeld. Voor 2035 gaat dit percentage naar 60%.

Uitzonderingen

Voor de berekening van het totale waterstofgebruik gelden een aantal uitzonderingen (bekijk voor verdiepende informatie over de berekeningen de RED III), namelijk:

  1. Het gebruik van waterstof als tussenproduct om standaard transportbrandstoffen en biobrandstoffen te maken.
  2. Het verkrijgen van waterstof door industrieel restgas koolstofvrij te maken. Daarna gebruik je deze waterstof als vervanging van het oorspronkelijke gas.
  3. Het ontstaan van waterstof als bijproduct in industriële installaties. De uitzondering geldt ook als waterstof een afgeleide is van bijproducten.

Als 1 van de 3 uitzonderingen van toepassing is, hoeft dus niet het totale gebruik aan de regel van 42% en later 60% te voldoen.

Meer waterstof in vervoer

Verder staat in artikel 25 van de RED III dat in 2025 minstens 1% van de energie die we gebruiken voor transport, afkomstig moet zijn van hernieuwbare brandstoffen. Dan gaat het om biobrandstoffen, biogas, hernieuwbare elektriciteit en RFNBO’s (zoals hernieuwbare waterstof en waterstofdragers). Voor 2030 geldt een verplicht aandeel 5,5% geavanceerde brandstoffen, waarvan minstens 1% moet bestaan uit RFNBO’s.

Verder verloop

De richtlijn gaat op 20 november 2023 in. De Europese lidstaten hebben hierna 18 maanden de tijd om deze richtlijn in nationale regelgeving om te zetten.

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen