Subsidiemogelijkheden waterstof

Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden voor waterstof.

Heb je vragen over je nationale of regionale waterstofproject? Mail dan naar waterstof@rvo.nl.

Subsidieregelingen Nederland

Regeling

Voor wat

Meer info

DEI+

Pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van waterstofproductie, opslag, transport en eindtoepassingen van waterstof.

DEI+: Waterstof en groene chemie (rvo.nl)

GroenvermogenNL

Zet in op innovatie en opschaling van waterstofprojecten voor de energietransitie en groene chemie. Zij investeren in R&D, pilots, demonstratieprojecten en menselijk kapitaal waaronder scholing.

 

GroenvermogenNL | Homepage

HER+ 

Pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energieopwekking die resulteren in een CO₂ reductie (uiterlijk in 2030) en een kostenreductie op de SDE++.

 

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) (rvo.nl)

MIT

Diverse ondersteuning voor het MKB via R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisvouchers, TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) (rvo.nl)

MOOI

O&O subsidie voor grootschalige innovatieprojecten die werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen van 2030 en daarna.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) (rvo.nl)

NWO

 

Voor fundamenteel onderzoek.

NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)

Investerings- en exploitatiesubsidie voor waterstofproductie via elektrolyse (vanaf 0,5 MW tot maximaal 50 MW inputvermogen).

 

Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) (rvo.nl)

Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse (OWE)
 

Investerings- en exploitatiesubsidie voor grootschalige waterstofproductie via elektrolyse (vanaf 0,5 MW inputvermogen, geen bovengrens). Nieuwe aanvraagronde OWE in 2024 (rvo.nl)

SDE++

Exploitatiesubsidie die zich richt op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van CO₂ verminderen. 

 

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) (rvo.nl)

SDS-regeling

 

Ondersteuning voor het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties bij het bouwen of verbouwen van een schip.

 

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) (rvo.nl)

SSEB

Subsidieregeling voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven.

 

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) (rvo.nl)

Topsector Energiestudies Industrie 

(Haalbaarheids)studie voor investeringskeuze in een vervolg pilot/demoproject of uitontwikkelde technologie.

 

TSE Industrie studies (rvo.nl)

EKOO

R&D subsidie voor het MKB om te komen tot goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, diensten, processen met een eerste markttoepassing in 2034.

 

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) (rvo.nl)

VEKI

Investeringen in (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken in de industrie met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar, die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO₂-emissies in de industrie in Nederland in 2030.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) (rvo.nl)

Waterstof in Mobiliteit (SWIM)

Deze regeling richt zich op logistiek en zwaar wegvervoer met koppeling tussen tankinfra en voertuigen. 

Subsidieregeling Waterstof in mobiliteit (SWIM) (rvo.nl)

IMKE Subsidie voor investeringen in productielijnen voor het produceren van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen.
 
Nieuwe subsidie versnelt klimaatneutrale economie in eigen land (rvo.nl)

Kijk voor de meest actuele informatie over inhoud, indieningsdata en voorwaarden van de regelingen op de website van de regeling. Ook is het raadzaam om je projectidee te laten toetsen door RVO.

Subsidieregelingen Europa

Bekijk het overzicht van Europese subsidieregelingen op het gebied van waterstof.

Innovatie financiering

Daarnaast kun je gebruik maken van het algemene innovatie financiering instrumentarium, zoals:

Fiscaal

Kredieten

Garanties voor leningen bij banken

Investeringen

 

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen