Subsidiemogelijkheden waterstof

De kennisbank biedt een uitgebreid overzicht van wat er op het gebied van waterstof leeft.

Hier vind je een overzicht van subsidiemogelijkheden voor waterstof. Wij helpen je graag met al je vragen.

Heb je vragen over je nationale of regionale waterstofproject? Mail dan naar waterstof@rvo.nl.

In het Nederlandse innovatiebeleid zijn missies vastgesteld voor de sectoren Elektriciteitsopwekking, Gebouwde Omgeving, Industrie, Mobiliteit, en Landbouw en Natuur. Hieraan zijn 13 meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s) gekoppeld. Meer informatie daarover is op topectorenergie.nl te vinden. In deze sectorale aanpak is waterstof een doorsnijdend thema met snijpunten met alle missies en met zeker 9 MMIP’s.

In het subsidie-instrumentarium dat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat via RVO beschikbaar stellen is geen apart subsidieprogramma voor waterstof.
 

Subsidieregelingen Nederland

 • Voor fundamenteel onderzoek verwijzen we naar het instrumentarium van NWO.

 • Voor industrieel en experimenteel onderzoek is de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) bedoeld. De regeling ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen en richt zich op projecten voor 'Wind op zee', 'Hernieuwbare energie op land', 'Gebouwde omgeving' en 'Industrie'.

 • Voor projecten die zich op mobiliteit en transport richten is de DKTI-regeling (Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in Transport) interessant.

 • Voor praktijkexperimenten, pilots en demo’s) is o.a. de DEI+-regeling (Demonstratie Energie- en klimaatinnovatie) van toepassing.

 • Voor projecten die zich op de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject richten, is de regeling Topsector Energiestudies Industrie beschikbaar.

 • Voor R&D projecten die kosteneffectief CO₂-emissies in de industrie kunnen reduceren in 2030 is de TSE industrie-regeling (Topsector Energie Industrie).

 • De SDE++-regeling (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie) ondersteunt de inzet van technieken voor hernieuwbare energie-opwekking en andere CO₂-reducerende technieken.

 • Het kabinet wil €250 miljoen aan subsidies uitgeven voor de bouw van groene waterstoffabrieken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO werken samen aan een subsidieregeling voor opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. Deze wordt in de loop van 2023 gepublibeerd. Lees meer over de laatste ontwikkelingen van de tijdelijke opschalingsregeling waterstof via elektrolyse.

 • De HER+-regeling (Hernieuwbare Energietransitie) is bedoeld voor projecten die leiden tot CO₂-reductie in 2030 en besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energietransitie (SDE++).

 • Specifiek voor het MKB is de MIT-regeling (Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) beschikbaar.

 • Ondersteuning voor bouwen of verbouwen van een schip bij het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties geeft de SDS-regeling (Subsidie Duurzame Scheepsbouw).

 • Het TKI Nieuw Gas biedt MKB-ondernemers de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie voor de inzet van een innovatiemakelaar.

 • GroenvermogenNL zit in de opstartfase en zet in op innovatie en opschaling van waterstofprojecten voor de energietransitie en groene chemie. Hiervoor gaat zij investeren in R&D, pilots, demonstratieprojecten en menselijk kapitaal waaronder scholing.

We adviseren u om de ter zake doende websites in de gaten te houden voor de meest actuele informatie over inhoud, indieningsdata en voorwaarden van de regelingen. Ook is het raadzaam om uw projectidee te laten toetsen door RVO.

 

Subsidieregelingen Europa

Zie ook het overzicht van Europese subsidieregelingen op het gebied van waterstof.

 

Innovatie financiering

Daarnaast kunt u gebruik maken van het algemene innovatie financiering instrumentarium, zoals:

Fiscaal

Kredieten

Garanties voor leningen bij banken

Investeringen

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.