Nieuwe ontwikkelingen waterstof in recente Kamerbrieven

03-05-2024

Op 25 en 26 april 2024 zijn er verschillende Kamerbrieven met een link naar waterstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze gaan over een aangepaste planning voor de routekaart windenergie op zee, het rapport MKBV Waterstofdragers en de uitvoering van de artikelen over vervoer in de RED-III.

Het gaat om 3 verschillende Kamerbrieven, gestuurd door minister Rob Jetten en/of staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Kamerbrief over update aanvullende routekaart wind op zee

Jetten gaf op 25 april een update aan de Kamer over de routekaart windenergie op zee. Volgens de aangepaste planning verschuiven de (verwachte) data voor het in gebruik nemen van de toekomstige windparken. Het doel van 21 gigawatt (GW) productiecapaciteit via windparken op zee wordt hierdoor eind 2032 bereikt. Dit is een jaar later dan gepland. De windparken gaan een belangrijk deel van de elektriciteit leveren voor de productie van hernieuwbare waterstof. Deze nieuwe planning beïnvloedt daarom de opschaling van elektrolyse.

Verder noemt de brief het windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW). Deze plek werd eerder gekozen als voorkeurslocatie voor demonstratieproject 2 voor waterstofproductie op zee. Binnenkort komt er een aparte Kamerbrief met informatie over hoe het gaat met de waterstofdemonstratieprojecten.

Lees de Kamerbrief over update aanvullende routekaart wind op zee

Kamerbrief bij rapport studie MKBV Waterstofdragers

Heijnen en Jetten stuurden op 26 april het rapport Maatschappelijke Kosten en Baten Vergelijking (MKBV) Waterstofdragers naar de Tweede Kamer. In dit onderzoek staat ondersteunende informatie voor onder andere de aankomende visie op waterstofdragers. Hier werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) momenteel samen aan.

Deze Kamerbrief gaat in op de resultaten van het onderzoek en de vervolgacties.

Lees de Kamerbrief bij rapport studie MKBV Waterstofdragers

Kamerbrief over voortgang implementatie RED-III vervoer

Op 26 april stuurde de staatssecretaris ook een brief naar de Kamer over hoe het ervoor staat met het uitvoeren van de artikelen over vervoer in de RED-III. De RED-III is de (herziene) Europese richtlijn voor hernieuwbare energie.

De Nederlandse overheid biedt volgens deze brief onder andere ruimte aan de ‘raffinageroute’. Dat houdt in dat raffinaderijen het gebruik van hernieuwbare waterstof (RFNBO’s) in hun productieprocessen mogen meetellen voor het mobiliteitsdoel uit de RED-III. Het gaat hier om raffinaderijen (zuiveringsfabrieken) die transportbrandstoffen maken. Het doel is om op deze manier het productievermogen voor hernieuwbare waterstof in Nederland te vergroten.

Lees de Kamerbrief over voortgang implementatie RED-III vervoer

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen