Gebouwde omgeving

Waterstof zal mogelijk een rol kunnen gaan spelen in de gebouwde omgeving. Vanwege de onzekerheid rondom de beschikbaarheid en betaalbaarheid, is waterstof tot 2030 echter geen optie. Momenteel wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en vinden er verschillende pilot- en demonstratieprojecten plaats. 

Wil je meer weten over de toekomst van waterstof in de gebouwde omgeving en de pilots die nu lopen? 

Kennisagenda waterstof in de gebouwde omgeving

De kennisagenda is een overzicht van initiatieven en onderzoeksprogramma’s die verschillende partijen de komende jaren uitvoeren. De kennisagenda helpt bij de kennis- en informatiebehoefte die er is over de toepasbaarheid en veiligheid van waterstof in de gebouwde omgeving. Het overzicht bevat informatie over de uitvoerders, verwachte publicatiedata en resultaten (indien beschikbaar).

Ga naar de kennisagenda waterstof in de gebouwde omgeving

Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Hoe ga je veilig om met waterstof in jouw project? Het antwoord vind je in de zogenaamde richtsnoeren voor waterstofveiligheid. Deze richtsnoeren geven je duiding en kaders in situaties waarin er nu nog geen wet- en regelgeving is. Zodat jouw waterstofproject nu al kan starten.

Lees meer over de richtsnoeren voor waterstofveiligheid

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema gebouwde omgeving zijn:

  • Tot 2030 speelt het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving geen significante rol, met uitzondering van de pilots.
  • De periode tot 2025 (met een uitloop tot 2030) wordt benut voor elementair onderzoek naar onder meer installaties, materialen en transport.
  • De haalbaarheid van waterstof als een optie voor verduurzaming in de gebouwde omgeving ten opzichte van alternatieven, hangt samen met de volumes waterstof die beschikbaar komen en de kosten die hiermee gemoeid zijn.
  • Waterstof is een optie naast andere verwarmingsmethoden en zal waarschijnlijk een kleinere rol spelen dan alternatieven zoals elektrificatie.

Wil je meer weten over waterstof in de gebouwde omgeving? Lees dan hoofdstuk 7 van de Routekaart Waterstof.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen