Industrie

Momenteel wordt waterstof al veel toegepast in de Nederlandse industrie, bijvoorbeeld bij de productie van kunstmest en de raffinage van aardolie. Daarnaast wordt waterstof ingezet voor de productie van hitte in de chemie, de staalindustrie en in olieraffinaderijen. Het totale jaarverbruik in Nederland bedraagt ca. 800.000 ton of 100 PJ. Dit is grotendeels uit aardgas gemaakte grijze waterstof.

Groene waterstof in de industrie

Groene waterstof gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de Nederlandse Industrie. Ongeveer 10% van het Nederlandse aardgas wordt ingezet voor waterstofproductie. Het is een grote opgave om grijze waterstof te vervangen voor groene waterstof en daarnaast groene waterstof grootschalig in te zetten. Dit vereist elektrolyse op gigawatt schaal, en import uit het buitenland.

Regionale industrie verbinden

De regionale industriële clusters bereiden zich voor op de groeiende rol van waterstof, met studies, ontwikkeling van business-cases en investeringen. Het is de ambitie om in 2030 de regionale clusters te verbinden met een waterstofnetwerk (de backbone) en daarmee kan het gebruik van waterstof in de industrie verder groeien.

Havens

Voor de havens en met name voor de haven van Rotterdam is het van strategisch belang de huidige hubfunctie in de internationale energiestromen te behouden. Waterstof kan een wereldwijd verhandelde commodity worden. Bij de grote verwachte vraag naar duurzame waterstof in de industrie in Noordwest-Europa heeft het voor Nederland grote voordelen om een spil te worden in deze keten en de bestaande infrastructuur daarvoor in te zetten.

Routekaart Waterstof

De belangrijkste conclusies uit de Routekaart Waterstof voor het thema industrie zijn:

  • Het Rijk stelt heldere beleidsdoelen voor 2030 en ontwikkelt passend instrumentarium voor de inzet van hernieuwbare en koolstofarme waterstof in de industrie.
  • De industrie bereidt projecten voor betreffende inzet van waterstof en brengt (in samenwerking met onderzoeksinstellingen) benodigde nieuwe technologieën tot volwassenheid.
  • In 2025 wordt hernieuwbare en koolstofarme waterstof ingezet als grondstof in bestaande toepassingen van waterstof, met name in raffinage en chemie.
  • Richting 2030 wordt inzet van waterstof verder opgeschaald om het RED II-doel te behalen, waaronder in nieuwe toepassingen als brandstof en in productie van staal.
  • De industrie en het Rijk monitoren vraag naar en aanbod van waterstof, om onbalans te voorkomen en nemen gerichte maatregelen om knelpunten weg te nemen.

Wil je meer weten over het thema industrie? Lees dan hoofdstuk 5 van de Routekaart Waterstof.

Monitoring

De Routekaart Waterstof benoemt naast de doelen ook de acties die daarbij horen. Voor de monitoring van deze acties is een tool gemaakt. De themagroep levert de data hiervoor. Elk jaar analyseren we de verzamelde data. Dit levert een algemeen beeld van de voortgang van het thema op.

Bekijk hier het overzicht van 2023 voor het thema industrie:

Klik op de afbeelding om het document te bekijken.
Groen geeft aan dat de actie binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd. Oranje betekent vertraging. Rood betekent dat de actie (nog) niet wordt uitgevoerd.

Nieuws en inspiratie

    Cookie-instellingen